Kurs og foredrag

Kurs og foredrag til inspirasjon, forbedring av samarbeid, skape større forståelse og bevissthet.

Eksempel på foredrag og temaer.

Hvem er alle jeg?

I psykosyntesen bruker vi begrepet delpersonligheter. Dette er indre aspekter, karakterer i oss som vi bruker til å skaffe oss det vi vil ha. De kan være laget av behov oppstått i tidligere år og er i dag både bevisst og ubevisst, men også ukjente talenter og energier vi lengter etter å uttrykke eller ta i bruk. De står gjerne for den indre krangelen om hvilke behov vi skal dekke til enhver tid.  Workshoper på 2-4 dager for individer og bedrifter for utforske talenter, behov og dynamikk.

Fra heltent til utbrent og tilbake

Kunsten ER ikke å mestre stress, men å leve med stress i varierende grad og i særdelshet unngå det.  Det er en kunst!

Hvor bevisst vi er på hva som skaper stress er varierende. Det er også en forskjell på indre og ytre stress.

Vi lever i et samfunn som krever mye. Vi har teknologi tilgjengelig som gjør at vi er tilgjenglig for kommunikasjon døgnet rundt. Hva skjer når vi er så tilgjengelige? Hva skjer når vi mest av alt ønsker å krype under dynen og bli der?

Jeg har personlig erfaring fra det å være utbrent og hva det gjør med sinnet, følelsene og selvverdet. Det å tidligere tilsynelatende kunne mestre alt og så plutselig ingenting. Mariann vil i foredraget dele litt av reisen men også hvilke verktøy som kan forhindre utbrenthet og som kan være varsel signaler.

Intensjonen med foredraget og workshopen er å gi noen nøkler og verktøy og en større bevissthet rundt hva som skaper stress og hvordan håndtere det. Les gjerne artikkelen her

Eksistensielle og transpersonlige kriser

I den tiden vi nå er inne i, skjer det en stor bevissthetsendring hos mange mennesker. Vi forholder oss ikke lenger til verden slik vi gjorde for bare noen få år tilbake, men har et behov for en større forståelse for oss selv og den store sammenhengen. Foredraget og kurset vil fortelle litt fra historien, men fokusere på hvilken retning den spirituelle forståelsen leder oss.

Intensjonen med foredraget er å vekke forståelse og bevisstheten rundt eksistensielle kriser og hvordan de oppstår og kan håndteres. Les mer i bloggen her.

Jeg vil, jeg vil og får det til…..

Har vi fri vilje – hvem sin vilje lever vi egentlig etter? Dr. Assagioli gjorde det til sitt livsverk og utforske viljens aspekter og kraft. På kurset vil vi utforske vår egen vilje, hvordan oppleves den, hvordan bruker jeg min vilje? Når jeg er i kontakt med egen vilje – hva kan jeg skape da?

Victor Hugo sa:

Mennesket mangler ikke styrke, det mangler vilje

Mindfulness

Dette er et begrep som brer om seg og blir tatt inn i varmen hos de fleste. Dette handler om oppmerksomhetstrening og er et verktøy til å håndtere stress og øke innsikt i en selv.

Mariann er mindfulness instruktør og holder foredrag og workshops innen dette tema.

Motiverende Intervju

Motiverede Intervju (MI) er en metode for samtale for å bistå mennesker i et endringsarbeid. Foredrag og grunnkurs holdes hos HumaNova i Oslo.

Andre tema og kurs

Ta kontakt for eventuelle skreddersydde kurs på mariann@levdittliv.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s