Kurs og foredrag

Kurs og foredrag til inspirasjon, forbedring av samarbeid, skape større forståelse og bevissthet.

Eksempel på foredrag og temaer.

Hvem er alle jeg?

I psykosyntesen bruker vi begrepet delpersonligheter. Dette er indre aspekter, karakterer i oss som vi bruker til å skaffe oss det vi vil ha. De kan være laget av behov oppstått i tidligere år og er i dag både bevisst og ubevisst, men også ukjente talenter og energier vi lengter etter å uttrykke eller ta i bruk. De står gjerne for den indre krangelen om hvilke behov vi skal dekke til enhver tid.  Workshoper på 2-4 dager for individer og bedrifter for utforske talenter, behov og dynamikk.

Fra heltent til utbrent og tilbake

Kunsten ER ikke å mestre stress, men å leve med stress i varierende grad og i særdelshet unngå det.  Det er en kunst!

Hvor bevisst vi er på hva som skaper stress er varierende. Det er også en forskjell på indre og ytre stress.

Vi lever i et samfunn som krever mye. Vi har teknologi tilgjengelig som gjør at vi er tilgjenglig for kommunikasjon døgnet rundt. Hva skjer når vi er så tilgjengelige? Hva skjer når vi mest av alt ønsker å krype under dynen og bli der?

Jeg har personlig erfaring fra det å være utbrent og hva det gjør med sinnet, følelsene og selvverdet. Det å tidligere tilsynelatende kunne mestre alt og så plutselig ingenting. Mariann vil i foredraget dele litt av reisen men også hvilke verktøy som kan forhindre utbrenthet og som kan være varsel signaler.

Intensjonen med foredraget og workshopen er å gi noen nøkler og verktøy og en større bevissthet rundt hva som skaper stress og hvordan håndtere det. Les gjerne artikkelen her

Eksistensielle og transpersonlige kriser

I den tiden vi nå er inne i, skjer det en stor bevissthetsendring hos mange mennesker. Vi forholder oss ikke lenger til verden slik vi gjorde for bare noen få år tilbake, men har et behov for en større forståelse for oss selv og den store sammenhengen. Foredraget og kurset vil fortelle litt fra historien, men fokusere på hvilken retning den spirituelle forståelsen leder oss. Åndelig oppvåkning er noe alle nå opplever. Hvordan kan DU møte den og hva betyr det for ditt liv her og nå?

Intensjonen med foredraget er å vekke forståelse og bevisstheten rundt eksistensielle kriser og hvordan de oppstår og kan håndteres. Les mer i bloggen her.

Ditt kreative geni

Det indre barnet holder mange hemmeligheter og muligheter – det er din veiviser til glede og skaperkraft. Gjennom kontakten med vårt indre barn utvikles også vår emosjonelle intelligens. Den vi bruker i møte med andre i hverdagen. På jobb, i våre nære relasjoner, blant venner og studiekamerater.

Visste du at 70% av vår programmering kommer fra vårt ubevisste – skapt før vi var 7 år! NASA har gjort undersøkelser som viser at barn etter 4-års stadiet mister mer og mer av sitt geniale og kreative utgangspunkt.

Dette foredraget og kurset vil bringe deg til en bedre forståelse for hvor og hva din emosjonelle intelligens er bygget på. Hvilket potensial som ligger det indre barnets skaperkraft.

Det nye mennesket

Livets karmahjul er opphevet. Du er fri. Vet du det? I så fall, hvilket utgangspunkt ser DU fremover med og hvordan ser din verden ut med dine øyne?
Vi er programmert gjennom årtusener til å tro at vi er små og ubetydelige vesener i det hele og store. At vi er underlagt en større mening. Men hvem sin mening? Hvem sine idèer og tanker. Hvem sin historie? Hva om du er medskapende i din egen historie? Hva om du er mer kraftfull og har større påvirkning enn du tror?

Vår klode står midt i tre enorme kaotiske utviklingssykluser samtidig. Disse syklusene er påvirket av vår kosmiske tilhørighet. Ny vitenskap kan dokumentere dette. Vitenskap og spiritualitet nærmer seg mer og mer enn noen gang før.

Foredraget og kurset handler om å se verdenshistorien slik den er fortalt og din egen historie i nytt lys, se hvilken skaperkraft du har og kan påvirke den verden du lever i nå med.

Jeg vil, jeg vil og får det til…..

Har vi fri vilje – hvem sin vilje lever vi egentlig etter? Dr. Assagioli gjorde det til sitt livsverk og utforske viljens aspekter og kraft. På kurset vil vi utforske vår egen vilje, hvordan oppleves den, hvordan bruker jeg min vilje? Når jeg er i kontakt med egen vilje – hva kan jeg skape da?

Victor Hugo sa:

Mennesket mangler ikke styrke, det mangler vilje

Mindfulness

Dette er et begrep som brer om seg og blir tatt inn i varmen hos de fleste. Dette handler om oppmerksomhetstrening og er et verktøy til å håndtere stress og øke innsikt i en selv.

Mariann er mindfulness instruktør og holder foredrag og workshops innen dette tema.

Motiverende Intervju

Motiverede Intervju (MI) er en metode for samtale for å bistå mennesker i et endringsarbeid. Foredrag og grunnkurs holdes hos HumaNova i Oslo.

Andre tema og kurs

Ta kontakt for eventuelle skreddersydde kurs på mariann@levdittliv.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s