Bli den du er

Samling av meditasjoner fra Bli den du er

Som student i Psykosyntese vil de aller fleste stifte bekjentskap med Psykiateren Piero Ferrucci. Som nå er en av de få gjenlevende elevene av Roberto Assagioli.NYTT Meditasjons cover_Bli Den Du Er_SamlingMed

Ferrucci har skrevet en praktisk håndbok for sjelen om det å skape større indre kontakt. Boken brukes som pensum ved HumaNova i Norge for først års studenter, hvor jeg underviser.

Her er noen av meditasjonene fra boken ”Bli den du er” og lest inn etter godkjennelse fra Ferrucci selv.

Lek og lær mer om hvem du er og hva du er laget av. Lær dine egne koder å kjenne.
Lykke til med ditt eget arbeid og din reise og møte med ditt Selv.

Meditasjonene finner du på Itunes her