Noe for meg?

Terapi

En samtaleterapeut er nøytral og stiller spørsmål som gjør at en får hjelp til å tenke nytt om gamle vaner og problemstillinger. Samtaleterapi vil kunne hjelpe deg og finne din indre styrke til å takle vanskelige situasjoner på en ny og bedre måte.
En som velger å gå i terapi er en som tar ansvar for eget liv og som ønsker å få det beste ut av det. Det er en som ikke gir opp, men søker komme seg ut av smerten og vil velge selv, skape en endring og stå opp for seg selv.

Samtaleterapi betyr å ha noen å snakke med om problemene sine, en som ikke er familie, venn eller involvert på noe vis.

Ved å gå regelmessig i samtaleterapi vil dette bidra til at du tilegner deg et nytt syn på deg selv og andre, på fortid – nåtid – fremtid, og kunne føre til en aksept og syntese av alle delene av din personlighet.

Samtaleterapi vil:

  • Øke forståelsen av deg selv og andre
  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg og tydeligere for andre
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne
  • Hente frem dine indre ressurser
  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve et fullere og mer autentisk liv
  • Kunne gi deg større trygghet
  • Skape tydelighet og retning i livet og i egen kommunikasjon

I terapi, tar vi med oss både fortid, fremtid og nåtid. I terapien vil en av formålene være større selvinnsikt.

I min praksis vil vi benytte verktøy som samtale, refleksjon, meditasjon, tegning, bevegelser, kroppsspråk, gestalt, drømmer og musikk, for å nå vårt indre språk og høyere bevissthet.

”Det er bare ordentlig syke mennesker som behøver terapi”. Dette er en vanlig fordom. Som alltid er fordommer basert på kunnskapsløshet og ofte på redsel. Vi kan nesten sette utsagnet på hodet og konstantere at det kanskje er de friskeste og mest ansvarlige som går i terapi. De som ikke lenger vil være slaver for sine indre spøkelser eller irrasjonelle redsler. De som virkelig tar tak i livet, tar ansvar, som vil bedre tilstandene de lever i og vokse som mennesker. Hva kan være friskere enn det?

“Vår største frykt er ikke det at vi er utilstrekkelige. Vår største frykt er at vi har ubegrensede krefter. Det er vårt lys, ikke vårt mørke som skremmer oss mest.”  ~ Marianne Williamson

Coaching

Coaching betyr å utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. Coaching i praksis handler om å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og utvikle sin selvtillit for å realisere sine mål.

 

Hvordan fungerer det?

Hvordan veiledningen vil foregå vil alltid være avhengig av klientens behov og ønsker. En liten skisse til hvordan det kan legges opp er som følger:

Første møte: vi etablerer bakgrunn, historie, behov, kjemi og foreløpig mål. Vi avtaler et visst antall ganger til å jobbe med div. tema

Noe hjemmearbeid og refleksjonsoppgaver imellom timene. Timene vil bestå av samtaler og div. øvelser bl. annet, guidede meditasjoner for å komme i kontakt med kropp, sinn og sjel og din høyere bevissthet og fordype din åndelige kontakt.

Det anbefales bruk av notatbok under prosessen for å logge tanker, følelser, oppgaver, og spørsmål som dukker opp underveis. Samt til referanse for senere og for å se egen utvikling.

Hva som er dine behov og hvor du vil er avgjørende for hvordan vi legger det opp, og varigheten.

Jeg anbefaler vanligvis 90 min. første sesjon – deretter 60 min ca. hver 14. dag i en avtalt periode.

Når kan jeg få time? Innen 14-21 dager for nye klienter.