Energipsykologi

Hva er energipsykologi?

Alt er energi
Dette er den tidløse visdom og som i moderne tid er blitt De-5-niveauer-basicverifisert gjennom kvantefysikken; at kroppen er energi. Følelsene og tankene er energi, hele ditt innerste vesen er energi. Når vi lærer å forstå disse energiene og deres mangfoldige kvaliteter, så har vi et utrolig verdifullt verktøy til å forstå vår egen og andre menneskers mangfold. Vi får muligheten til å mestre disse energiene, uansett om de kommer som følelser, tanker eller intuitive tilstander.

Energipsykologien er utviklet i de senere år for å skape en forståelse av disse kreftene og betydningen deres for et meningsfylt og godt liv.

Energipsykologi er basert på prinsipper fra tradisjonell psykologi, psykosyntese, esoterisk lære og har blant annet følgende bidragsytere: Dr. Roberto Assagioli, Dr. Michael D. Robbins, Geoffrey Hodson, Kenneth Sørensen og Søren Hauge.

Min profil og mitt sanne jeg

Essenstyper1

Du har kanskje lagt merke til at du har mange forskjellige sider som du bruker i forskjellige situasjoner. I noen er du veldig emosjonell. I andre mer tankefull og i andre igjen kanskje handlingsorientert og beslutningsdyktig. Hva er det som skjer? og hva er det som kommer til uttrykk? Det er dine forskjellige psykologiske trekk, dine grunnfunksjoner, som blir brukt når situasjoner krever det og som aktiverer dine energityper eller psykologiske sider.

Dette har utgangspunkt i de livsstrømmer som vår psyke blir påvirket av. Vår sjel, personlighet og kropp er sammensatt og vi har tilgang til alt

Energitype profilen kan benyttes som en innsikt og verktøy i forbindelse med personlig og spirituell vekst, utvikling av relasjoner, gruppesamspill, teambuilding, karriere- og ledelsesrådgivning.

Energipsykologiens 14 typer på fem nivåer gjør den til en av verdens mest fleksible typologier da den gir over 1/2 million forskjellige kombinasjonsmuligheter, så ingen mennesker blir satt i bås på noen stereotyp måte.

En energitypeprofil kan kombineres med en personlig veiledning, og en gruppedynamisk veiledning er også mulig.energipsykologi-bog_featured

Mer om denne kan leses på JivaYou sine sider her

Og hos Kenneth Sørensen

Se gjerne videon om de 7 profiler her.

Advertisements