JEG VIL ….

noe mer….! Vi lengter, vi ønsker, vi drømmer om noe mer, mennesket er skapende av natur, og spørsmålet blir;

Hvordan skaper jeg det livet JEG VIL ha?

Vi er i rask endring og alt som en gang føltes trygt opplever mange endrer seg over natten. Både individer og bedrifter blir utfordret på å være mer fleksible, tenkende, reflekterende, dynamiske, lettbente, skapende og endringsvillig enn noen gang.

Vår bevissthet utvides og utfordres, våre sannheter om oss selv og verden endrer seg i like rask takt.

For noen kan dette være skremmende, for andre spennende, OG det krever noe av oss. Vi trenger kontakt med vårt indre kompass for å navigere i en stadig mer foranderlig verden. Hvordan vi forholder oss til endringer og til livet, vil være avgjørende for hvordan vi navigerer. Både individer, bedrifter og samfunn møter denne utfordringen.

For å skape samhandling på et større plan, trenger vi å skape samhandling på det indre plan.

Finne vår egen veiviser, vårt eget kart, vårt eget nav i våre skiftende miljø og omstendigheter.

Lengselen jeg hører daglig er:

JEG VIL VÆRE HELE MEG!

Å skulle være hele seg selv, leve helt og fullt etter egne verdier, normer og ønsker krever pågangsmot, bevissthet og vilje. Det er ofte en vei å gå ….noen ganger trenger vi noen å gå sammen med på den veien….

Advertisements