Psykosyntese

Hva er Psykosyntese?

Psykosyntesen er en praktisk rettet, holistisk og transpersonlig psykologi. Det vil si at Psykosyntese baserer seg på at mennesket har en iboende kraft i seg som søker å realisere seg.

Enhver krise eller utfordring er en kime og potensial til personlig vekst.

Psykosyntese er sammensatt av ordene psyko som betyr sjel eller sinn og syntese som betyr sammensetning til en helhet.

Prof. Assagioli

Denne modellen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap til å virkeliggjøre vårt fulle potensiale. Assagioli bygde en bro – en syntese – mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Psykosyntesen inkluderer hele mennesket – kropp, sinn, sjel, følelser og intellekt, og har som sin kjerne at hvert eneste problem eller barrière som vi møter inneholder en kime til menneskelig modning og vekst.

Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, men også hjelpe oss til å sette våre intellektuelle innsikter ut i praktisk handling. Da kan vi lære oss selv bedre å kjenne, forstå våre behov og skape en egen meningsfull handlingsplan for livet.

I psykosyntese har vi tillit til menneskets egne ressurser og sjelens dype lengsel etter å utrykke seg. Det er du og dine behov som står sentralt i terapien og det er du som har de nødvendige ressurser for å kunne løse opp indre spenninger og skape indre fred, frihet og harmoni i ditt liv.

Fokus på viljen er en stor del i psykosyntesen. Vi vil se på viljens kraft og hva vi kan oppnå når vi kommer i kontakt med vår innerste vilje. Ofte settes viljen til side, enten fordi andres behov oppleves som viktigere eller fordi vi er redde for hva som vil skje om vi brukte vår egen frie vilje.  Metodene velges ut fra den enkeltes behov. Psykosyntesen inkluderer verktøy og metoder som samtaleterapi, kognitiv terapi, ACT, psykodrama, mindfullness, gestalt og mer indre opplevelsesbaserte metoder. Det kan være veiledede visualiseringer, indre kontakt, samtale, fri tegning, drømmetydning eller andre kreative former for uttrykk.

Teknikkene har til hensikt å skape en utviklende kontakt mellom bevisstheten og det ubevisste. Slik at vi kan komme i større og dypere kontakt med vårt indre liv.

 “The mystery of human existence lies not in just staying alive,

but in finding something to live for.”

Fyodor Dostoyevsky

Interessert i Psykosyntese? kjøp psykosyntese boken 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s