Transpersonlig psykologi

Psykosyntesen er en transpersonlig psykologi som også rommer, i motsetning til tradisjonell psykologi, menneskets spirituelle side og åndelige realitet.

Transpersonlig er når det underbevisste blir bevisst – og det bevisste transformeres til en forståelse/innsikt. En dypere tilhørighet til altet.

Transpersonlig psykologi er i dag et eget område innenfor psykologi, den ligger tett oppunder både den humanistiske psykologi og religionspsykologi. Trans”- kommer fra latin og betyr ”på den andre siden av” eller ”hinsides”. Transpersonlig psykologi er opptatt av å utforske aspektene av våre liv, og også de som ligger utover den personlige sfære.

Transpersonlig psykologi handler om menneskets spirituelle kontakt, og vår åndelige bevissthet, fokus på menneskets høyeste potensiale. Det vil si at vi søker forstå den indre kraft og begreper som visdom, intuisjon, bevissthet, magefølelse, nær-døden-opplevelser etc. Transpersonlig psykologi søker å forstå vår menneskelige utvikling med et spirituelt perspektiv. Det vil si at mennesket er en del av noe større. Dette større er udefinert og opp til den enkelte og utforske. En del av en kollektiv bevissthet og ubevissthet.

Bidragsytere til Transpersonlig Psykologi er:

Roberto Assagioli; Carl Jung, James Hillman; William James, Robert Sardello, (2001); Abraham Maslow, Stanislav Grof, Timothy Leary, Ken Wilber, Roberg Kegan, Michael Washburn og Charles Tart.

Artikler om tema kan finnes her:

Blogg artikler 1

Blogg artikkel 2 

Webpsykologen om Transpersonlig Psykologi – Den fjerde kraften

” Transpersonlig psykologi kalles ofte den ”fjerde kraften”. Det vil si at den kommer som en ny kraft eller et supplement til behaviorismen (atferdspsykologi), psykoanalyse (fokuserer på de ubevisste drivkreftene i menneskets tilværelsesprosjekter) og humanistisk psykologi (blant annet fokus på evner, egenskaper, mellommenneskelige forhold, likestilling og menneskeverd).   Den transpersonlige psykologien inkluderer alle de sentrale aspektene fra personlighetspsykologi og psykiatri, men føyer også til de dypere eller høyere fasettene ved den menneskelige opplevelsen. Den er altså opptatt av de sjeldne personlige opplevelsene som overgår eller transcenderer de vanlige opplevelsene, og i så måte kan defineres som ”transpersonlige” eller ”personlige pluss” eller rett og slett ”spirituelle”. “