Tjenester

Jeg tilbyr:
 • Coaching, terapi og profesjonell faglig veiledning – for individer og grupper
 • Kurs og foredrag.
Jeg underviser til daglig i Psykosyntese, Energipsykologi, Motiverende intervju og Mindfulness hos HumaNova – Nordens største Psykosynteseskole og er veileder for studenter og ferdige utøvere.

Hvorfor Coaching og terapi?

Hvor stor grad av bevissthet vi har i forhold til mål, drømmer, tanker, vaner vi har utgjør forskjellen i forhold til om vi lar oss drive med eller vi selv skaper våre opplevelser …

Når vi har større bevissthet rundt våre mønstre, tanker, vaner, bruker vi vår egen kraft. Vi vekker viljen og beveger oss fremover og føler større klarhet i hva vi gjør. Vi blir mer tilstede for oss selv og andre.

Vi vil også oppleve å nyte i større grad det livet byr på og sørge for at vi tiltrekker oss gode ting.  Livet viser oss stadig nye muligheter og utfordringer.
Hva kan coaching gi meg:

 • Bedre selvtillit, trygghet og motivasjon
 • Tydeligere visjonsbilder, mål og fokus
 • Bedre resultater og prioritering av det viktigste først
 • Bedre og mer givende relasjoner
 • Mer effektiv kommunikasjon
 • Bedre samhandling og kreativ problemløsningsevne
 • Bedre balanse og stadig videreutvikling

Forskjellen på coaching og terapi blir kortfattet beskrevet som:

 • I coaching er vi i nuet og ser fremover. Coaching bygger på fastsatte mål i større grad enn i terapi.
 • I terapi, tar vi med oss både fremtid, fortid og nåtid. I terapien vil noen av formålene være større selvinnsikt, opplevelse av større frihet i forhold til valg og hverdagsliv. Du går over til å bli skaperen i ditt liv.

 “Når vi har manglende selvinnsikt vil skjebnen råde,

men med større selvinnsikt vil sjelen og viljen råde.” 

~ Carl Jung