Faglig veiledning

Profesjonell og faglig veiledning

I arbeidet med mennesker trenger vi å lufte våre tanker og erfaringer i et trygt og konfidensielt rom.

Et rom hvor det er åpenhet og mulighet til å lære av våre erfaringer og få større forståelse for vårt fag, vår utvikling og våre klienter.

Jeg er utdannet faglig veileder i Psykosyntese og er veileder for studenter og profesjonelle utøvere i terapi og coaching. Jeg jobber også  med mennesker og grupper som har utfordrende samtaler med andre i sitt yrke (Helsevesenet, NAV, etc).