Transformasjon

nature-sky-sunset-manGodt nytt år 2018

Vi står i Transformasjonens tid – hva betyr det egentlig? Vi lever i en tid med endringer og hvor vi må forholde oss til stadig nye sannheter, nyheter om hvem vi er og hvor vi kommer fra og hva vi skal. Det å være en del av sin egen transformasjon kan være veldig spennende og samtidig utfordrende. Det betyr at vi går nye stier, i oss selv og i den fysiske verden. Transformasjon er for de som ønsker å skape noe nytt, et liv med nytt innhold, legge smerte og tvil bak seg. Tillate seg og LEVE i vårt eget skaperverk.

Samtidig bli bevisst hva vi skaper og er medskapende i. Jeg har brukt mye tid innover dette siste halvåret, fordi det var tvingende nødvendig og stoppe opp – stå litt stille – for å kunne kjenne pulsen, rytmen i meg selv. Hvor er jeg – hva vil jeg – hvor skal jeg? Alle de spørsmålene de fleste av oss som søker stiller oss jevnlig, men når lyttet jeg sist til mine egne svar? Jeg måtte erkjenne ved påsketider i fjor at det var en stund siden. Da kom behovet for å stoppe opp og kjenne hva denne tiden egentlig betydde og handlet om for meg og for den verden jeg lever i.

Jeg tror mange av oss trenger et pust i bakken – trenger få stablet bena litt under oss og kjenne på mer flyt i livet. For vi er skapt for flyt men av og til er vi på kollisjonskurs i våre egne følelser og tanker og da trenger vi å kalibrere litt.

Det er et stort behov for stilletid i meg, jeg har ikke så mange ord på dette nye som skapes, men det kjennes..dypt og inderlig. Det er uten form – foreløpig – eller kanskje forblir det uten form? Hvem vet, det er allerede skapt og skal erfares. Tid og rom oppløses og vi slipper tak i det som var for å omfavne det som kommer og allerede er. Kanskje har du det på samme måte?

Jeg har lest inn noen meditasjoner hvor vi kommer i kontakt med den transformerende energien. Kreativitet og fantasi er et viktig verktøy når vi skal skape nye intensjoner, bevege oss over i nye frekvenser og holde fokus på hva vi ønsker mer av. Det å transformere smerte – slippe tak – for å gjøre plass noe nytt er en del av vår reise og egen transformasjon. Kanskje kan noen av disse hjelpe deg på veien til å finne mer skapelse og frigjøring i ditt liv ❤

Ønsker deg et deilig og spennende nytt år!

http://phonofile.link/transformasjon-guidede-meditasjoner

 

På Itunes: https://itunes.apple.com/no/album/transformasjon-guidede-meditasjoner/1277168925?l=nb

Takk til Folkeopplysningen OG det finnes en “quick fix”

14040211_1246447095366879_3578746120234500944_nI går ble jeg så engasjert og opprørt over NRK og Folkeopplysningens fremstilling av industrien rundt personlig utvikling at det kokte helt over. Noe min facebook profil og venner fikk oppleve. I dag fortsatte det bare når jeg leste mine egne kommentarer og andres. Det som slår meg er at jeg nå kan takke ”Folkeopplysningen” for å inspirere meg til å skrive noen ord om dette tema.

Det som irriterte meg ved programmet var den ensidige, useriøse, uintelligente og veldig gjennomskuelige holdningen til programlederen og hvor de ville med det. Derfor for meg blir navnet i seg selv så misvisende for de bedriver langt fra Folkeopplysning men heller Folkeforvirring. De er nedlatende og arrogante på en slik måte at når de i tillegg er ubalanserte i sin fremstilling blir det hele fullstendig fordummende å se på.

Hadde de enda vært konsekvente og nøytrale når de ønsker å lene seg på vitenskap og forskning så hadde det vært noe, men heller ikke det gjør de. For hadde de vært ordentlige journalister som laget dette – men kvaliteter som nysgjerrighet, kritisk kildebruk, nøytralitet og åpenhet – så hadde de også fått et annet program og et annet resultat. Men det velger de da altså ikke å være – så derfor tar jeg jobben med å hjelpe de å nyansere bildet bitte-litte-grann.

Det er fint at de tar tak i alle selvhjelpsbøker som finnes der ute og såkalte guruer. Selv får jeg frysninger på ryggen av ordet Guru. Hvilket opplyst, selvstendig menneske ønsker å ha en hærskare av ”følgere”? Da er du i ordets forstand ikke så opplyst – for da er det fortsatt egoet som driver deg. Noen har behov for å bli fulgt og noen har behov for å følge. Det er greit for meg – så lenge det gjøres av fri vilje. Det jeg har behov for – er å få lov å tenke selv og gjøre selv. Om andre er enig eller ikke, er uinteressant, bare JEG får være MEG – og det er det ingen andre som kan tillate enn nettopp MEG.

Det finnes mange bøker der ute. Mye er bra og noe er rett og slett av dårlig kvalitet. Men det er bøker som tiltaler mennesker som ønsker en forandring. Men de som søker reell forandring og de som søker Quick fix, blir til to forskjellig grupper. De som søker Quick fix – finner det ikke i bøkene som i dag er på markedet. Hvorfor? For ingen bok kan gi deg oppskriften på ditt liv! Den fasiten sitter du selv med. Men, det finnes inspirasjon og muligheter for utvikling, men det krever innsats, engasjement, dedikasjon og ikke minst vilje til endring! Det er der det stopper for de fleste og hvorfor mange velmenende råd, metoder og tips, naturlig nok ikke har noen effekt, fordi viljen til endring ikke er tilstede.

Så kan vi kanskje være enig eller uenig i at det også finnes mange dårlige bøker og uegnede råd der ute. Men det er jo dette som er en del av vårt eget ansvar, og kun ta til oss det som føles riktig for en selv – der en selv er til enhver tid. Det kan ingen forfatter, terapeut, psykolog, venn eller utenforstående vite. Bare DU selv!

Tilbake til programmet;

De fokuserte i går på bøker og mennesker som snakker om positiv tenkning og positive affirmasjoner. Selvfølgelig vil forskningen bevise at dette alene ikke virker. Sett helt separat, som et isolert element av vår psyke – vil positive tanker alene aldri skape varig endring.

Hvorfor? I min erfaring, fordi tanker alltid henger sammen med følelser, tro og intensjon.

Dette er jo utfordringen og den tradisjonelle forsknings natur – at vi forsker på isolerte tilfeller og med begrensede variabler. Ergo vil vi også miste en del informasjon når vi ikke kan se det i en større sammenheng.13177417_10153380355245882_5938241975528476805_n

Når du er nedbrutt, desillusjonert, skuffet eller sint – så hjelper det ikke å klamre seg til noen positive tanker. Det virker tvert i mot motsatt. Du programmer bare videre på troen og opplevelsen om at ingenting virker og at alt er håpløst når du ikke klarer det. Vi slutter å være sanne og ekte overfor hvem vi er og hva vi føler. Når vi fornekter våre følelser og situasjon – så skaper vi en blokade i vår egen læring og utvikling.

Derfor er personlig utvikling sammensatt….

Programmet latterliggjør motivatorer som søker å skape inspirasjon. Ønsker de å bevise eller motbevise effekten av inspirasjon? Jeg er usikker på hva de egentlig forsøker å gjøre her. Uansett, inspirasjon kommer i så mange former og kan vanskelig dokumenteres eller vitenskapelig bevises i tradisjonell forstand. Individet selv er det beste bevis på hva det trenger og motiveres av. Uavhengig av hva ”Folkeopplysningens” medarbeidere synes og mener om saken.

Når vi mennesker forsøker å skape logikk, forståelse og retning i våre liv. Trenger vi mer enn positiv tenkning og mål. Dette finnes det OGSÅ forskning og masse litteratur på. Men det tok selvfølgelig ikke ”Folkeopplysningen” hensyn til eller inkluderte i sin fremføring på onsdag. For at tankens kraft skal ha noe som helst påvirkning, trenger den faktisk bli mer enn bare en tanke. Den trenger komme fra en dypere bevissthetstilstand, hvor hjernen er i et mer mottakelig modus.

Intensjon, følelser, tanker, vilje, aksept og evnen til å slippe tak er alle elementer i vår psyke og psykologiske faktorer som kan hjelpe oss på veien til et mulig friere liv. Men ingenting av dette er mulig isolert sett, eller alene. Det henger sammen. Alt henger sammen. Vår kropp, våre tanker, våre følelser og vår indre kraft. Derfor blir det feil uansett motivator, terapeut, bok, kurs, foredrag eller tvprogram som mener de har den ene og hele sannhet, metode eller retning til et bedre liv – alt henger sammen. Men for å starte en forandring – trengs det VILJE til endring……

Det er ofte her utfordringene begynner. For når vi vil skape endring – så starter det ofte med at; vi vil bort fra det som er, glemme, gjemme, fortrenge og helst slippe unna oss selv. Det går ikke……….først må vi faktisk se på det som er og akseptere slik det er blitt – enten vi liker det eller ei. Først da kan en reell endring starte OG vedvare.

Det programmet i sin helhet unngikk å belyse var også følelsenes påvirkning og hjertets kraft. Her viser OG dokumenterer faktisk forskning at hjertets kraft har 60 ganger mer påvirkningskraft enn tankens kraft alene. For når vi kjemper mot noe, enten det er følelser eller tanker, skaper vi bare mer motstand, og endringen uteblir. Her kunne programmet ha lent seg på forskningsinsituttet HeartMath som har siden 1991 gjort mye anerkjent forskning på våre psykologiske motivatorer og følelsenes påvirkning.

Så jeg har derfor tenkt å være så frempå at jeg likevel påstår jeg at finnes en Quick fix:

AKSEPT og ANERKJENNELSE.

Aksept for det livet du har levd, aksept for den du er og at du er god nok akkurat som du er, aksept for den smerten du kjenner, aksept for at ingenting trenger endres eller forbedres, med mindre du virkelig VIL. Anerkjenne det livet du fortsatt lever, og vil leve!

– men at det lett? Kanskje ikke………det er også en prosess og ikke minst en viljestyrt handling og dedikasjon til oss selv. Det og VILLE akseptere meg selv, mitt liv og slik jeg velger leve hver dag.

Vi skal være kritiske og ikke ta “alt for god fisk”. Det gjelder alle bransjer og alle næringer. Vi skal kunne gå ting i sømmene og sjekke historier for å se om de holder vann, men det må gjøres transparent hvor alle ser kortene. Hvor intensjonen er tydelig, klar og ærlig. Da må også saken belyses fra flere perspektiv  slik at nyansene kommer frem – og publikum kan gjøre seg selv opp en mening. ”Folkeopplysningen” har like stor rett til å tenke, tro og føle hva de vil – akkurat som meg. Jeg vil bare be om at de også viser respekt og anerkjennelse til de mennesker de ønsker at skal bistå seg når de skal tjene penger på sine programmer og såkalt opplyse folk. Og når de skal lage programmer fremover faktisk vise litt nyanser og gjerne et mer gjennomført helhetlig syn på sakene de fremstiller. 1005250_10151537412374531_822023673_n

Siden jeg VET at mine følelser påvirker meg velger jeg derfor å bruke følelsen av takknemmelighet overfor ”Folkeopplysingen” for at dere ga meg inspirasjon og engasjement til å fortsette som jeg stevner og å skrive dette innlegget. Fra hele mitt hjerte: Tusen takk 🙂

Mariann Marthinussen
Coach, terapeut og underviser

Kilder og inspirasjon:

Dr. Bruce Lipton, Forfatter av boken “Biology of Belief”

HeartMath research 1 

HeartMath research org 2 

https://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/science-of-the-heart/the-energetic-heart-is-unfolding/

https://www.youtube.com/watch?v=pp-r_f8-qz8

Forskning og bøker av Dr. David R. Hawkins, Power vs. Force

Sjelens lengsel

SETT MEG FRI – NÅ…

I møte med mennesker for tiden opplever jeg at mange står i en endringsprosess. For noen uoverskuelige endringer som skaper både hodebry og frykt, og for andre endringer som minner om en befrielse og lengsel etter noe annet, noe nytt.come out

Endringer er en del av livet og hvordan vi møter de vil avgjøre hvordan de oppleves. I mitt virke kommer jeg i kontakt med mennesker som søker dypere og inn i seg selv og som vil ha noe mer ut av livet….noen oppdager da at de står i det Psykosyntesen kaller en transpersonlig prosess.

Hva skjer når jeg vil realisere mitt eget potensial? Hva skjer når jeg vil slippe meg selv helt og fullt til?
Hva skjer når min sjel forsøker å komme igjennom til meg med mer informasjon, ønsker å ta mer plass?

Ofte kan vi i møte med dette oppleve indre motstand, uvilje og ubehag..vi forstår ikke helt hva som skjer, det er uvant, samtidig som vi kjenner en dragning, en lengsel etter noe mer…

St. John på Korset beskriver disse endringene i våre liv som “Sjelens mørke natt”. Det er når sjelen ønsker å komme til større uttrykk og vår persona må gi slipp på alle dets bånd og bindinger….det kan virke som vårt største mareritt har akkurat begynt. Hvor vi har mistet fotfeste og er i fritt fall..men det er kanskje da det hele virkelig begynner. Det livet du er ment å leve ut…..når sjelen kaller gjør det ofte vondt…..akkurat som når knopper brister…og sommerfuglen skal slippe tak i puppen og kyllingen hakker seg ut av egget……

Det finnes mange metaforer og bilder……men smerte og overgivelse er ofte ord som går igjen når vi lar sjelen vise vei….og ofte er ensomheten en følgesvenn i dette. Vi må inn i den for å virkelig kjenne på følelsene, behovene og lengslene for å kunne slippe tak…..

Det er gjennom disse opplevelsene at vi begynner å kjenne på behovet og lengselen etter å anerkjenne, akseptere og LEVE UT vårt liv. Ved å fortrenge følelsene det gir oss, unnlater vi å ta vår egen eksistens på alvor.
Ved å forkaste følelsene vil vi miste muligheten til å finne vår egen sjels lengsel….inngangen til vår egen sanne eksistens…..JEG ER…..

……………………………….

Den 19. mai holdt jeg foredrag for fullt hus på HumaNova om Ensomhet og Sjelens lengsel..en lengsel til å ekspandere, til å skape noe nytt. Vi er mange som søker å frigjøre oss fra gamle stengsler.

Jeg har derfor satt opp det jeg kaller en Spahelg for sjelen den 1-2. juli 2016 i Son, hvor vi skal puste oss innover. Puste for å gi liv, og puste for å gi slipp. Slippe det gamle som holder oss tilbake. Uansett hva det er.

Helgen vil bestå av mye øvelser og arbeid innover via Mindfulnesstrening, Kundalinimeditasjoner, og Rebirth.Denne helgen vil gi rom for både følelser, kropp og sjel og la vår høyere bevissthet – Vårt Selv vise oss vei og hva neste steg er. For å gjøre det trenger vi komme dypere inni vår bevissthet og det gjør vi denne helgen via pusten.

 

………………………

 

Mariann Marthinussen har bakgrunn som Psykoterapeut i Psykosyntese, Coach, Gruppeterapeut, Faglig veileder, Mindfulness instruktør og underviser i Energipsykologi, NIP og Psykosyntese hos HumaNova.

Ensom eller lengtende?

Vi er ikke her for å endre oss Selv…vi er her for å være oss Selv……..Maureen Moss

950598-9-1293279117236Den eksistensielle ensomheten tror jeg bor i oss alle. Men noen er kanskje mer i kontakt med den enn andre. Noen flykter fra den, mens andre søker den, noen rommer den og andre frykter den.

Den ensomheten som sier oss at uansett hvor god eller stor familie eller vennekrets vi har så kan vi føle oss ensomme. Ensomheten som kan tale til oss midt i en forsamling. Ensomheten vi kan føle sammen med et annet menneske vi kan være glad i, ensomheten i venneflokken hvor selv den som vil oss mest vel likevel ikke kan forstå. Ensomheten som gnager seg inn i oss som forteller oss at uansett hvem vi har nær og rundt oss er vi i bunn og grunn alene.

Alene om å forstå vår egen eksistens, våre behov, vår vei. Men ensomhet ser ut til å være skambelagt.

Ensomheten er et av vår tids store tabuer, skrev Knut Olav Åmås i Aftenposten vinteren 2015.

Hvorfor er ensomhet så tabubelagt? Hvorfor er det ikke legitimt å si ”jeg føler meg ensom”? Er vi ikke vellykkede da eller? Gir det riper i fasaden? Og hva med lengsel? Hvor kommer den inn, kan den høre til ensomheten? Ensomheten har mange innganger. Vi kan føle oss ensomme i hverdagen, i møte med egen familie. Vi kan være ensomme i vårt arbeid, i våre tanker, følelser og i vårt liv. En ny Sentio-undersøkelse viser at én av fire studenter er ofte eller svært ofte ensomme. Ensomheten har mange ansikt………

Når vi føler oss avstengt fra fellesskapet vil ofte ensomheten komme snikende innpå.

Det er forskjell på å være alene og føle seg ensom. Men ofte blander vi de to. Noen mennesker elsker å være alene og føler seg aldri ensom, men andre kan ikke fordra tanken på å være alene og søker fellesskap i ett og alt. Vi er forskjellige i behovet for å være alene – men felles for oss alle er følelsen av ensomhet. Ensomheten er eksistensiell! Vi fødes alene og vi dør alene – det vil si at alt i mellom er en reise i fellesskap og aleneværende. Men hvordan vi takler det og opplever det er forskjellig.

Mange artikler og nyheter beskriver hvordan du skal kunne kommet deg UT av ensomheten. Men hva hvis ensomheten er en forutsetning for å leve fullt og helt som menneske? Hva om nøkkelen ligger i å gå INN i ensomheten?

I urmennesket finnes det en opplevelse av å overleve i flokk, tilhørighet skaper trygghet. Slik er det fortsatt, at vi trenger hverandre – ingen kan overleve helt alene. Men akkurat nå er det mange som kjenner at den gamle tilhørigheten ikke lenger gir trygghet – tvert i mot, den skaper større avstand. Vi trenger forstå vår ensomhetsfølelse, hva den betyr. Vi trenger bli bedre kjent med vår egen lengsel og kraft. lonely2

Så, hva hvis følelsen av ensomhet påkaller vår oppmerksomhet? Vår lengsel etter noe mer? Jeg pleier å kalle det sjelens lengsel. Vi lengter, etter noe vi vet eksisterer etter noe vi har hatt og vet vi kan få, men ikke finner igjen her og nå.

Jeg tror vi er mange som lengter etter å komme i kontakt med vår egen sjel – vår egen kraft. Det å kunne føle at vi lever – helt og fullt. Både alene og med andre. Så hva hvis ensomheten er et verktøy i dette? Et verktøy til din egen ekspansjon?

Den 19. mai holder jeg et foredrag om ensomhet og sjelens lengsel på HumaNova. Hjertelig velkommen. Mer info finnes her: http://www.humanova.com/nb/seminarier-kurser/malmo/gratis-seminar/

Den 1. og 2. juli 2016 blir det workshop i Oslo hvor vi vil utforske vår egen sjels lengsel…..Mer om det finner du her: http://www.lifeartacademy.com

Foredraget og workshop’n vil by samtaler, innlevelse og kanskje større forståelse av vår eksistensielle ensomhet. Et fellesskap rundt tema lengsel og ensomhet……..