Meditasjoner

Guidede meditasjoner er en vei til større indre forståelse og frigjøring av smerte og potensial.

Vi kan bruke guidede meditasjoner til å få en dypere kontakt med ett minne, en følelse, forståelse eller en innsikt. Vi kan også bruke meditasjoner til å få kontakt med en indre visdom og egenskaper som; ubetinget kjærlighet, glede, kreativitet, tilgivelse, fred og frihet. smerte.

Ytre fred starter med indre fred.

Om vi ønsker å skape en fredfull verden, trenger vi begynne med vårt eget indre klima. Er det fred i vårt indre kan vi skape det i våre ytre omgivelser, men er der uro og kaos i vårt indre, vil det gjenspeiles i det ytre.

Derfor er meditasjoner en måte å skape indre ro og styrke på, men også bli bevisst vårt høyere potensial.

Nevroforskningen viser hvor viktig det er å være bevisst våre tanker for å sette vår intensjon slik ta kan skape de følelser, engasjement og motivasjon vi ønsker i livet. I psykosyntesen legger vi også vekt på viljen til å skape noe nytt. Den personlige viljen som trenger kultiveres og utvikles for å nå våre mål.

I mindfulness snakker vi om sinnet som en frosk, eller også kalt ”monkey mind” (apesinn). Sinnet hopper hele tiden, det søker å skape vurdering, sammenligning, bedømmelse, retning og beslutning. Dette kan gjøre oss til rastløse vesener som hopper fra gjøremål til gjøremål, uten at tankene har gjort oss noe klokere. Tvert imot, de har en tendens til å repetere seg selv og gå i loop.

I meditasjoner generelt kombinerer vi viljen med enten tanke, følelse eller fantasi, dette for å skape retning, nye synteser, ny forståelse av vårt indre liv. For å styre vårt intellekt, trenger vi en viss distanse til det, en desidentifikasjon, ellers er vårt intellekt det som styrer oss og ikke vi den som styrer vårt intellekt. Du er ikke ditt intellekt, du har et intellekt, men du er så mye, mye mer enn det.

Konsentrasjon er vår første samarbeidspartner i å styre intellektet. Det betyr igjen at vi påkaller viljen og engasjementet til å lære noe nytt, forstå noe mer.

Vår egen og sinnets utålmodighet etter å komme til en konklusjon vil alltid være vår største motstander i slikt indre arbeid. LEK med det, la det hele bli en lek. La være å ta det så seriøst og hver gang du drifter av gårde i en annen retning, påkall din egen oppmerksomhet og si til deg selv: og så tilbake til tema!

Hvor lenge du vil sitte er opp til deg, men begynn i det små om du er utrent i dette. La det bli en hvilestund og ikke et krav. Kjenner du at du blir overstimulert og nervøs så bryt opp og gjør noe fysisk så lenge.

Tanken bak disse meditasjonene er at de alle er ment å bidra til å styrke vårt indre arbeid og klima. De er delt opp i reflektive, mottakende og transformerende meditasjoner i den hensikt at brukeren velge det den selv trenger til enhver tid. Enten for å hente inspirasjon, fordype en tanke og innsikt eller transformere en gammel overbevisning eller smerte.

Linker til meditasjonene finnes under menyen her

Flyer Presseskriv