Ta i mot

Mottakende meditasjoner er laget for å utforske din mottakelighet og styrke din intuisjon. Intuisjonen som kommer fra det latinske verbet; intueri, og som betyr ”å se innenfor”.

Forskjellen på reflektiv og mottakende meditasjon er det iaktagende indre øye. I reflektiv meditasjon vender vi oppmerksomheten horisontalt, og gjerne rettet mot et bestemt tema.

I mottakende meditasjon retter vi vårt indre øye og oppmerksomhet oppover. Mottakende meditasjon kan ha flere formål; 1) kontemplere – skape innsikt 2) høre vår indre stemme, vibrasjon, eller kall 3) skape vår indre kontakt med vårt Selv 4) kommunisere med Selvet. Vår høyeste bevissthet og guide.

Vår første og største samarbeidspartner i mottakende meditasjon er Stillheten. Her vil intellektet som regel protestere og skape støy på vår indre bane. Om intellektet ikke er vant med disiplin, vil det påkreves nå. Tålmodigheten blir vår beste venn i dette. La sinnet gjøre sine krumspring, til det utmattes, så holder du fokuset oppover igjen. For å trene ditt mottakkende fokus kan du hente frem bilder av ro, som en stille innsjø eller en fredfull skog.

Flere av meditasjonene på denne samlingen er laget nettopp for dette formålet å åpne deg for den skapende vibrasjonen.

Ikke alle svar kommer umiddelbart i en meditasjon, gi deg selv tid og vær oppmerksom på tanker, hendelser som kan komme i etterkant av slike meditasjoner, hvor svarene åpenbarer seg underveis.

Meditasjonene kan lastes ned fra Itunes her