Terapi & Coaching

Veiledning er for alle, om du føler deg gammel eller ung.

En veileder i denne sammenheng er en som stiller spørsmål, hjelper deg å tenke nye tanker om gamle vaner og mønstre, se på livet med nye øyne, slik at du kan finne dine svar og nye muligheter.

Å ha en utenforstående og snakke med som ikke er venn eller familie, og som er nøytral overfor dine utfordringer og familiesituasjon – kan være en stor støtte i en vanskelig tid eller i en periode hvor nye mål og retninger skal settes.

Jeg jobber med mennesker utifra to utgangspunkt:

Coaching: for deg som søker noe mer. Du har det bra der du er men føler og tror at det finnes noe mer, og ønsker å søke dypere/bredere for å se nye muligheter. Jobb coaching; vi ser på din rolle, din funksjon, din utvikling, talent og potensial – hva og hvor VIL du?

Terapi: for deg som har behov for å snakke om eller bearbeide vonde opplevelser, traumer, angst eller har en tung periode i livet hvor det mangler mål og mening.

Disse to utgangspunktene kan kjennetegnes i form av følgende tanker og følelser:

Coaching/veiledning: Terapi:
 • utforske mer av dine talenter og potensial
 • vil kommunisere bedre
 • få mer ut av livet
 • ønsker finne mer glede
 • gi slipp på frustrasjon og engstelse
 • finne nye løsninger og muligheter
 • føle at du står mer stødig
 • ta egne valg uten dårlig samvittighet
 • gjennomføre ønsker og drømmer
 • lære å kjenne deg selv på nytt
 • øke din bevissthet om deg selv og hva som skjer rundt deg

 

 • føler deg utbrent eller sliten
 • har angst og panikkatakk
 • sliter med tunge tanker
 • føler deg deprimert
 • mangler livslyst
 • føler deg alene
 • føler deg misforstått
 • vil bearbeide vonde opplevelser/traumer
 • opplever at gamle ting dukker opp på nytt og tidligere løsninger ikke lenger fungerer
 • opplever mye smerte og at livet føles vanskelig
 • er forvirret av stadig endringer
 • den du har vært er ikke lenger den du ønsker å være…

Før du begynner coaching eller terapi kan det være greit å sjekke med seg selv hvor stor motivasjonen er. Det er til slutt du som skal gjøre de eventuelle endringer i ditt liv for å få det bedre.