Refleksjon

Reflektive meditasjonerer laget for å utvide vår evne til å reflektere rundt følelser, ideer, tro og overbevisning som vi har med oss og i oss. Når vi gir oss selv plass til å romme forskjellige aspekt av en ide, tanke eller følelse vil vi utvide vår forståelse om oss selv, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Dette er viktig for å leve et autentisk liv, i tråd med egne verdier og overbevisninger.

Nøkkelen i reflektiv meditasjon er å ikke gi opp, det å tro at etter få minutter er tema utømt. Det er nettopp da du har muligheten til å gå dypere, la deg selv vente og se hva som skjer.

Åpne deg for de spørsmål du uvilkårlig vil komme til å stille deg selv i en slik opplevelse.

La svarene komme ufiltrert, og la være å dømme de svar som kommer.

Dom og tvil, vil bringe deg ut av den åpne tilstanden du har skapt. Nysgjerrigheten er din følgesvenn i dette.

Meditasjonene kan lastes ned fra Itunes her