Psykosyntesens historie

Psykosyntesens grunntanker kom til på begynnelsen av 1900-tallet. Utviklet av Prof. Assagioli en Italiensk Psykiater som følte psykoanalysen som et begrensende syn på mennesket og søkte å inkludere det åndelige perspektivet i en psykologisk modell.

Prof. Assagioli mente at psykisk smerte – angst, depresjon og andre forstyrrelser som han avdekket hos sine pasienter, ikke nødvendigvis var noe sykt, men et forsøk fra vedkommendes side å finne mening og innhold i livet sitt, og takle vanskelige forhold og opplevelser.

Assagioli var opptatt av at vi mennesker har en Sjel som lengter etter å utrykke seg. Denne modellen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap til å virkeliggjøre vårt fulle potensiale.