Blogg

Takk til Folkeopplysningen OG det finnes en “quick fix”

14040211_1246447095366879_3578746120234500944_nI går ble jeg så engasjert og opprørt over NRK og Folkeopplysningens fremstilling av industrien rundt personlig utvikling at det kokte helt over. Noe min facebook profil og venner fikk oppleve. I dag fortsatte det bare når jeg leste mine egne kommentarer og andres. Det som slår meg er at jeg nå kan takke ”Folkeopplysningen” for å inspirere meg til å skrive noen ord om dette tema.

Det som irriterte meg ved programmet var den ensidige, useriøse, uintelligente og veldig gjennomskuelige holdningen til programlederen og hvor de ville med det. Derfor for meg blir navnet i seg selv så misvisende for de bedriver langt fra Folkeopplysning men heller Folkeforvirring. De er nedlatende og arrogante på en slik måte at når de i tillegg er ubalanserte i sin fremstilling blir det hele fullstendig fordummende å se på.

Hadde de enda vært konsekvente og nøytrale når de ønsker å lene seg på vitenskap og forskning så hadde det vært noe, men heller ikke det gjør de. For hadde de vært ordentlige journalister som laget dette – men kvaliteter som nysgjerrighet, kritisk kildebruk, nøytralitet og åpenhet – så hadde de også fått et annet program og et annet resultat. Men det velger de da altså ikke å være – så derfor tar jeg jobben med å hjelpe de å nyansere bildet bitte-litte-grann.

Det er fint at de tar tak i alle selvhjelpsbøker som finnes der ute og såkalte guruer. Selv får jeg frysninger på ryggen av ordet Guru. Hvilket opplyst, selvstendig menneske ønsker å ha en hærskare av ”følgere”? Da er du i ordets forstand ikke så opplyst – for da er det fortsatt egoet som driver deg. Noen har behov for å bli fulgt og noen har behov for å følge. Det er greit for meg – så lenge det gjøres av fri vilje. Det jeg har behov for – er å få lov å tenke selv og gjøre selv. Om andre er enig eller ikke, er uinteressant, bare JEG får være MEG – og det er det ingen andre som kan tillate enn nettopp MEG.

Det finnes mange bøker der ute. Mye er bra og noe er rett og slett av dårlig kvalitet. Men det er bøker som tiltaler mennesker som ønsker en forandring. Men de som søker reell forandring og de som søker Quick fix, blir til to forskjellig grupper. De som søker Quick fix – finner det ikke i bøkene som i dag er på markedet. Hvorfor? For ingen bok kan gi deg oppskriften på ditt liv! Den fasiten sitter du selv med. Men, det finnes inspirasjon og muligheter for utvikling, men det krever innsats, engasjement, dedikasjon og ikke minst vilje til endring! Det er der det stopper for de fleste og hvorfor mange velmenende råd, metoder og tips, naturlig nok ikke har noen effekt, fordi viljen til endring ikke er tilstede.

Så kan vi kanskje være enig eller uenig i at det også finnes mange dårlige bøker og uegnede råd der ute. Men det er jo dette som er en del av vårt eget ansvar, og kun ta til oss det som føles riktig for en selv – der en selv er til enhver tid. Det kan ingen forfatter, terapeut, psykolog, venn eller utenforstående vite. Bare DU selv!

Tilbake til programmet;

De fokuserte i går på bøker og mennesker som snakker om positiv tenkning og positive affirmasjoner. Selvfølgelig vil forskningen bevise at dette alene ikke virker. Sett helt separat, som et isolert element av vår psyke – vil positive tanker alene aldri skape varig endring.

Hvorfor? I min erfaring, fordi tanker alltid henger sammen med følelser, tro og intensjon.

Dette er jo utfordringen og den tradisjonelle forsknings natur – at vi forsker på isolerte tilfeller og med begrensede variabler. Ergo vil vi også miste en del informasjon når vi ikke kan se det i en større sammenheng.13177417_10153380355245882_5938241975528476805_n

Når du er nedbrutt, desillusjonert, skuffet eller sint – så hjelper det ikke å klamre seg til noen positive tanker. Det virker tvert i mot motsatt. Du programmer bare videre på troen og opplevelsen om at ingenting virker og at alt er håpløst når du ikke klarer det. Vi slutter å være sanne og ekte overfor hvem vi er og hva vi føler. Når vi fornekter våre følelser og situasjon – så skaper vi en blokade i vår egen læring og utvikling.

Derfor er personlig utvikling sammensatt….

Programmet latterliggjør motivatorer som søker å skape inspirasjon. Ønsker de å bevise eller motbevise effekten av inspirasjon? Jeg er usikker på hva de egentlig forsøker å gjøre her. Uansett, inspirasjon kommer i så mange former og kan vanskelig dokumenteres eller vitenskapelig bevises i tradisjonell forstand. Individet selv er det beste bevis på hva det trenger og motiveres av. Uavhengig av hva ”Folkeopplysningens” medarbeidere synes og mener om saken.

Når vi mennesker forsøker å skape logikk, forståelse og retning i våre liv. Trenger vi mer enn positiv tenkning og mål. Dette finnes det OGSÅ forskning og masse litteratur på. Men det tok selvfølgelig ikke ”Folkeopplysningen” hensyn til eller inkluderte i sin fremføring på onsdag. For at tankens kraft skal ha noe som helst påvirkning, trenger den faktisk bli mer enn bare en tanke. Den trenger komme fra en dypere bevissthetstilstand, hvor hjernen er i et mer mottakelig modus.

Intensjon, følelser, tanker, vilje, aksept og evnen til å slippe tak er alle elementer i vår psyke og psykologiske faktorer som kan hjelpe oss på veien til et mulig friere liv. Men ingenting av dette er mulig isolert sett, eller alene. Det henger sammen. Alt henger sammen. Vår kropp, våre tanker, våre følelser og vår indre kraft. Derfor blir det feil uansett motivator, terapeut, bok, kurs, foredrag eller tvprogram som mener de har den ene og hele sannhet, metode eller retning til et bedre liv – alt henger sammen. Men for å starte en forandring – trengs det VILJE til endring……

Det er ofte her utfordringene begynner. For når vi vil skape endring – så starter det ofte med at; vi vil bort fra det som er, glemme, gjemme, fortrenge og helst slippe unna oss selv. Det går ikke……….først må vi faktisk se på det som er og akseptere slik det er blitt – enten vi liker det eller ei. Først da kan en reell endring starte OG vedvare.

Det programmet i sin helhet unngikk å belyse var også følelsenes påvirkning og hjertets kraft. Her viser OG dokumenterer faktisk forskning at hjertets kraft har 60 ganger mer påvirkningskraft enn tankens kraft alene. For når vi kjemper mot noe, enten det er følelser eller tanker, skaper vi bare mer motstand, og endringen uteblir. Her kunne programmet ha lent seg på forskningsinsituttet HeartMath som har siden 1991 gjort mye anerkjent forskning på våre psykologiske motivatorer og følelsenes påvirkning.

Så jeg har derfor tenkt å være så frempå at jeg likevel påstår jeg at finnes en Quick fix:

AKSEPT og ANERKJENNELSE.

Aksept for det livet du har levd, aksept for den du er og at du er god nok akkurat som du er, aksept for den smerten du kjenner, aksept for at ingenting trenger endres eller forbedres, med mindre du virkelig VIL. Anerkjenne det livet du fortsatt lever, og vil leve!

– men at det lett? Kanskje ikke………det er også en prosess og ikke minst en viljestyrt handling og dedikasjon til oss selv. Det og VILLE akseptere meg selv, mitt liv og slik jeg velger leve hver dag.

Vi skal være kritiske og ikke ta “alt for god fisk”. Det gjelder alle bransjer og alle næringer. Vi skal kunne gå ting i sømmene og sjekke historier for å se om de holder vann, men det må gjøres transparent hvor alle ser kortene. Hvor intensjonen er tydelig, klar og ærlig. Da må også saken belyses fra flere perspektiv  slik at nyansene kommer frem – og publikum kan gjøre seg selv opp en mening. ”Folkeopplysningen” har like stor rett til å tenke, tro og føle hva de vil – akkurat som meg. Jeg vil bare be om at de også viser respekt og anerkjennelse til de mennesker de ønsker at skal bistå seg når de skal tjene penger på sine programmer og såkalt opplyse folk. Og når de skal lage programmer fremover faktisk vise litt nyanser og gjerne et mer gjennomført helhetlig syn på sakene de fremstiller. 1005250_10151537412374531_822023673_n

Siden jeg VET at mine følelser påvirker meg velger jeg derfor å bruke følelsen av takknemmelighet overfor ”Folkeopplysingen” for at dere ga meg inspirasjon og engasjement til å fortsette som jeg stevner og å skrive dette innlegget. Fra hele mitt hjerte: Tusen takk 🙂

Mariann Marthinussen
Coach, terapeut og underviser

Kilder og inspirasjon:

Dr. Bruce Lipton, Forfatter av boken “Biology of Belief”

HeartMath research 1 

HeartMath research org 2 

https://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/science-of-the-heart/the-energetic-heart-is-unfolding/

https://www.youtube.com/watch?v=pp-r_f8-qz8

Forskning og bøker av Dr. David R. Hawkins, Power vs. Force

Advertisements

Sjelens lengsel

SETT MEG FRI – NÅ…

I møte med mennesker for tiden opplever jeg at mange står i en endringsprosess. For noen uoverskuelige endringer som skaper både hodebry og frykt, og for andre endringer som minner om en befrielse og lengsel etter noe annet, noe nytt.come out

Endringer er en del av livet og hvordan vi møter de vil avgjøre hvordan de oppleves. I mitt virke kommer jeg i kontakt med mennesker som søker dypere og inn i seg selv og som vil ha noe mer ut av livet….noen oppdager da at de står i det Psykosyntesen kaller en transpersonlig prosess.

Hva skjer når jeg vil realisere mitt eget potensial? Hva skjer når jeg vil slippe meg selv helt og fullt til?
Hva skjer når min sjel forsøker å komme igjennom til meg med mer informasjon, ønsker å ta mer plass?

Ofte kan vi i møte med dette oppleve indre motstand, uvilje og ubehag..vi forstår ikke helt hva som skjer, det er uvant, samtidig som vi kjenner en dragning, en lengsel etter noe mer…

St. John på Korset beskriver disse endringene i våre liv som “Sjelens mørke natt”. Det er når sjelen ønsker å komme til større uttrykk og vår persona må gi slipp på alle dets bånd og bindinger….det kan virke som vårt største mareritt har akkurat begynt. Hvor vi har mistet fotfeste og er i fritt fall..men det er kanskje da det hele virkelig begynner. Det livet du er ment å leve ut…..når sjelen kaller gjør det ofte vondt…..akkurat som når knopper brister…og sommerfuglen skal slippe tak i puppen og kyllingen hakker seg ut av egget……

Det finnes mange metaforer og bilder……men smerte og overgivelse er ofte ord som går igjen når vi lar sjelen vise vei….og ofte er ensomheten en følgesvenn i dette. Vi må inn i den for å virkelig kjenne på følelsene, behovene og lengslene for å kunne slippe tak…..

Det er gjennom disse opplevelsene at vi begynner å kjenne på behovet og lengselen etter å anerkjenne, akseptere og LEVE UT vårt liv. Ved å fortrenge følelsene det gir oss, unnlater vi å ta vår egen eksistens på alvor.
Ved å forkaste følelsene vil vi miste muligheten til å finne vår egen sjels lengsel….inngangen til vår egen sanne eksistens…..JEG ER…..

……………………………….

Den 19. mai holdt jeg foredrag for fullt hus på HumaNova om Ensomhet og Sjelens lengsel..en lengsel til å ekspandere, til å skape noe nytt. Vi er mange som søker å frigjøre oss fra gamle stengsler.

Jeg har derfor satt opp det jeg kaller en Spahelg for sjelen den 1-2. juli 2016 i Son, hvor vi skal puste oss innover. Puste for å gi liv, og puste for å gi slipp. Slippe det gamle som holder oss tilbake. Uansett hva det er.

Helgen vil bestå av mye øvelser og arbeid innover via Mindfulnesstrening, Kundalinimeditasjoner, og Rebirth.Denne helgen vil gi rom for både følelser, kropp og sjel og la vår høyere bevissthet – Vårt Selv vise oss vei og hva neste steg er. For å gjøre det trenger vi komme dypere inni vår bevissthet og det gjør vi denne helgen via pusten.

 

………………………

 

Mariann Marthinussen har bakgrunn som Psykoterapeut i Psykosyntese, Coach, Gruppeterapeut, Faglig veileder, Mindfulness instruktør og underviser i Energipsykologi, NIP og Psykosyntese hos HumaNova.

Ensom eller lengtende?

Vi er ikke her for å endre oss Selv…vi er her for å være oss Selv……..Maureen Moss

950598-9-1293279117236Den eksistensielle ensomheten tror jeg bor i oss alle. Men noen er kanskje mer i kontakt med den enn andre. Noen flykter fra den, mens andre søker den, noen rommer den og andre frykter den.

Den ensomheten som sier oss at uansett hvor god eller stor familie eller vennekrets vi har så kan vi føle oss ensomme. Ensomheten som kan tale til oss midt i en forsamling. Ensomheten vi kan føle sammen med et annet menneske vi kan være glad i, ensomheten i venneflokken hvor selv den som vil oss mest vel likevel ikke kan forstå. Ensomheten som gnager seg inn i oss som forteller oss at uansett hvem vi har nær og rundt oss er vi i bunn og grunn alene.

Alene om å forstå vår egen eksistens, våre behov, vår vei. Men ensomhet ser ut til å være skambelagt.

Ensomheten er et av vår tids store tabuer, skrev Knut Olav Åmås i Aftenposten vinteren 2015.

Hvorfor er ensomhet så tabubelagt? Hvorfor er det ikke legitimt å si ”jeg føler meg ensom”? Er vi ikke vellykkede da eller? Gir det riper i fasaden? Og hva med lengsel? Hvor kommer den inn, kan den høre til ensomheten? Ensomheten har mange innganger. Vi kan føle oss ensomme i hverdagen, i møte med egen familie. Vi kan være ensomme i vårt arbeid, i våre tanker, følelser og i vårt liv. En ny Sentio-undersøkelse viser at én av fire studenter er ofte eller svært ofte ensomme. Ensomheten har mange ansikt………

Når vi føler oss avstengt fra fellesskapet vil ofte ensomheten komme snikende innpå.

Det er forskjell på å være alene og føle seg ensom. Men ofte blander vi de to. Noen mennesker elsker å være alene og føler seg aldri ensom, men andre kan ikke fordra tanken på å være alene og søker fellesskap i ett og alt. Vi er forskjellige i behovet for å være alene – men felles for oss alle er følelsen av ensomhet. Ensomheten er eksistensiell! Vi fødes alene og vi dør alene – det vil si at alt i mellom er en reise i fellesskap og aleneværende. Men hvordan vi takler det og opplever det er forskjellig.

Mange artikler og nyheter beskriver hvordan du skal kunne kommet deg UT av ensomheten. Men hva hvis ensomheten er en forutsetning for å leve fullt og helt som menneske? Hva om nøkkelen ligger i å gå INN i ensomheten?

I urmennesket finnes det en opplevelse av å overleve i flokk, tilhørighet skaper trygghet. Slik er det fortsatt, at vi trenger hverandre – ingen kan overleve helt alene. Men akkurat nå er det mange som kjenner at den gamle tilhørigheten ikke lenger gir trygghet – tvert i mot, den skaper større avstand. Vi trenger forstå vår ensomhetsfølelse, hva den betyr. Vi trenger bli bedre kjent med vår egen lengsel og kraft. lonely2

Så, hva hvis følelsen av ensomhet påkaller vår oppmerksomhet? Vår lengsel etter noe mer? Jeg pleier å kalle det sjelens lengsel. Vi lengter, etter noe vi vet eksisterer etter noe vi har hatt og vet vi kan få, men ikke finner igjen her og nå.

Jeg tror vi er mange som lengter etter å komme i kontakt med vår egen sjel – vår egen kraft. Det å kunne føle at vi lever – helt og fullt. Både alene og med andre. Så hva hvis ensomheten er et verktøy i dette? Et verktøy til din egen ekspansjon?

Den 19. mai holder jeg et foredrag om ensomhet og sjelens lengsel på HumaNova. Hjertelig velkommen. Mer info finnes her: http://www.humanova.com/nb/seminarier-kurser/malmo/gratis-seminar/

Den 1. og 2. juli 2016 blir det workshop i Oslo hvor vi vil utforske vår egen sjels lengsel…..Mer om det finner du her: http://www.lifeartacademy.com

Foredraget og workshop’n vil by samtaler, innlevelse og kanskje større forståelse av vår eksistensielle ensomhet. Et fellesskap rundt tema lengsel og ensomhet……..

Hva motiverer deg?

Motivasjon og Mening

I mange av samtalene jeg har om dagen dreier det seg om motivasjon. Hva inspirer deg? Hva gleder deg? Hva gir deg mening?stress andlove

Flere og flere søker mening i det de holder på med, sin hverdag, sin jobb, sitt liv….Vi stiller spørsmål om «hvorfor skal jeg gjøre dette» og når basisbehovene er fyllt så trenger vi mening i større grad. Dette er et av kravene til fullverdig liv i henhold til Maslows behovspyramide.

Utfordringen kommer når vi ikke kjenner lenger hva som gir mening. Uten mening, mister vi lidenskapen, gleden og humøret…mister vi det, kommer sorgen, depresjonen, apatien og stillstand.

Men hva som gir mening eller motiverer vil jo variere gjennom et langt liv, vi har flere faser hvor det som tidligere ga mening ikke lenger virker så meningsfullt. Av og til glemmer vi også å feire bragdene våre, de mål vi har oppnådd, bare for å sette nye. Men hva vil vi nå? Mange av oss blir ruset på nye mål og krav til oss selv – men hva når ingen av de lenger gir noen mening?

I Energipsykologien sier vi at vi har 7 grunnleggende motivasjonsfaktorer. Disse trer i kraft gjennom vår personlighet, følelsesmessig, fysiske og mentale legeme. Når vi etter litt levd liv kjenner at vi kanskje at vi ikke får brukt vårt talent, eller også forsøker forstå hva det egentlig kan være, og hvorfor er det så vanskelig å «bare gjøre det»? Da kan det være nyttig å se på disse grunnfunksjonene og se hvordan du utnytter disse i ditt liv.

Mens jeg sitter og jobber med et kurs i motivasjon basert på dette, så kommer det inn en artikkel i mailboksen hvor Aftenposten skriver at skolene etterlyser motivasjon fra ungdommen…..

Jeg er fullstendig enig med Strømholm i at politikerne må tenke nytt om hva slags skole vi skal ha og hvordan vi ønsker tilby unge mennesker læring på best måte etter beste evne. motivasjon 2

Kanskje kunne vi sett på barn og ungdom som de individer de er og la de få utvikle sine talent før de skal presses inn i en annen form og tilpasning?

Men da må vi kanskje endre hele systemet. Når krav og press blir en del av hverdagen, vil det bli lite rom for kreativitet og interesse, og ingen interesse – ingen motivasjon. For meg henger disse sammen.

Anelin Strømholm skriver i Aftenposten «Svært mange elever strever med å gå i dybden og dvele ved vanskelige problemstillinger.» Det tror jeg på. For i ungdomstiden herjer hormonene og konsentrasjonen svikter på alt som ikke er i egen interesse.

I tillegg kan vi legge til hvordan vi ser på det i Energipsykologien. Der sier vi at «det å gå i dybden» er et talent, en psykologisk grunnfunksjon som noen har lettere tilgang på enn andre. Derfor må kanskje enkelte jobbe mer med denne evnen enn andre. Og for å jobbe mer med noe du i utgangspunktet ikke er god på……..ja da trenger du ihvertfall at det er motiverende og gir deg mening.

Hva er denne Energipsykologien og dets 7 grunnfunksjoner?

I Energipsykologien snakker vi om 7 psykologiske grunnfunksjoner, disse grunnfunksjonene gir grobunn for våre talenter og behov, men de er samtidig også vår største inspirasjonsskilde. For å kunne nyttegjøre deg livet i enda større grad, nyttegjøre dine ansattes talenter eller barnas talent, så kan det være hensiktigsmessig å se litt på sin egen personlighetsprofil og se hvilke grunnleggende motivasjonsfaktorer du har i deg, og hvilke du absolutt ikke kan leve uten, uten å gå til grunne i kjedsommelighet og tristesse.

Det er så mange måter å bli motivert på, men ut i fra energipsykologien har vi disse 7 grunnfunksjonene som skaper drivkreftene i oss;grundfunktioner-300

 1. Vilje
 2. Følelse
 3. Tanke
 4. Fantasi
 5. Logikk
 6. Lidenskap
 7. Handling

Utifra disse grunnfunksjonene skaper vi bevisst og ubevisst motivasjon og interesse for det vi gjør og er. Vi har alle 7 i oss, men Energipsykologien kan vise til at de dominerer oss på forskjellige måter gjennom vårt tankesett, emosjoner, kropp, personlighet og sjel.

Du vil umiddelbart kunne kjenne igjen deg selv eller ditt barn i listen over, i hva du føler deg nærmest beslektet med og hva du prioriterer og tennes av.

For å se nærmere på hva du IKKE kan leve ut, kan du stille deg selv følgende spørsmål for å se om kjenner hva som gir deg sterkest mening og drivkraft i ditt liv:

 1. Drives du av sterk vilje og liker å påvirke ting rundt deg? Lede an?
 2. Søker du samhørighet, fellesskap og ønsker gi omsorg og omtanke i alt du gjør?
 3. Inspireres du av mental kreativitet, perspektiver, forståelse, se sammenhenger, reflektere over store tema, holde overblikket?
 4. Kjenner du at du lever når du får skape harmoni? Inspireres du av fysisk, kunstnerisk eller uttrykksmessig skjønnhet?
 5. Kjenner du en indre driv og motivasjon til å se det eksakte? Være logisk, finne detaljene, dypdykke ned i sannheten av et tema eller prosjekt?
 6. Drives du av et engasjement for rettferdighet, likhet for loven, lik tilgang, et brennende ønske om at det må være noe mer?
 7. Er du den som drives av handlinger? Skape resultater, ser systemer som et middel for å oppnå målet, den som alltid ser bedre løsninger, mer helhet og liker å være edderkoppen som samler trådene i en større skapelse?

Vi har alle noen av disse som vi ikke kan leve ut. Dersom disse psykologiske grunnfunksjonene ikke blir stimulert eller utviklet, så råtner vi på rot bokstavelig talt. Men hva som er viktigst for deg er det ditt ansvar og bringe inn i ditt liv – det kan ingen andre gjøre for deg. Men først må vi kanskje bli det bevisst?

Min kollega og Gründer av Energipsykologiens teoretiske plattform, Søren Hauge har laget en liten videosnutt om hvordan han ser på motivasjon……..https://www.youtube.com/watch?v=yW1cdPJn-N4&feature=youtu.be

Jeg tror at for å finne vår egentlige mening og motivasjon trenger vi å vende blikket innover. Ta en time-out og kjenne litt etter hva som er våre virkelige drivkrefter og indre vulkaner som trenger å bli vekket………….

Skulle du være interessert i å delta på Veileder utdannelsen i Energipsykologi, så les mer om den her: https://psykosyntese.wordpress.com/psykosyntese/energipsykologi/veileder-utdannelse/

Hjertelig velkommen 🙂

27132_447948711952818_1471260998_n

Videoer om Energipsykologi

https://www.youtube.com/watch?v=JXcfkLNES-I

Forvirringens tid?

Er det forvirringens tid eller er det klarhetens tid? Eller er det alt på en gang?

Vi er alle forent i en stor energetisk overgang. Enten du tror på utvikling, kosmisk påvirkning eller ei, så vil jeg påstå at alle kan føle dette på kroppen. Vi ser fortvilte mennesker i Syria som krever et nytt liv. Vi ser oppblomstring av kriser samtidig som medmenneskeligheten ikke ser ut til å ha vært større med større fokus på omsorg, natur og miljø. Miljø har stått i fokus under vår lokale valgkamp og er en nyttig påminnelse at vi faktisk deler disse resursene vi bruker så nådesløst.

kaos

September kroner seg med både ny måne og fullmåne med eklipser som forsterker vårt emosjonelle felt og høstjevndøgn som balanserer lys og mørke . Vi har også nøkkeldatoer med intensivering av pulserende energier som vi kan utnytte 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 i tillegg.
Jeg opplever mange som kommer til meg både privat og i klientrommet har noe til felles og de fleste sier: ”nå orker jeg ikke mer”. Det er helt slutt på:

“Ork, tålmodighet, kontroll og positive tanker ….strikken ryker”

endring

Det jeg ønsker formidle i blogg’n i dag er:  at vi er i et bevissthetsfelt hvor vi opplever alt samtidig og det er forvirrende for oss, for vi er vant til å tenke linjært.
”Først gjør jeg slik, så skjer det, da følger jeg opp med ……” Slik er det ikke lenger. Alt ser ut til å skje samtidig. De gode opplevelsene og følelsene er der samtidig som vi opplever dype kriser, tragedier og avslutninger.

Min opplevelse er at vi forbereder mange avslutninger nå. Det betyr ikke at det er noe dramatisk i det, annet enn at en viss livsstil, tankemønster, reaksjonsmønster, bosituasjon trenger oppgradering.
Vi blir konfrontert hardt og brutalt med våre livsvalg og vår energiforbruk. Det vil si at dersom vi nå gjør mye av plikt og gamle bindinger som ikke lenger tjener oss, så blir vi satt på prøve.
Vi prøves i å være i flyt og tørre ta i mot. Personlig synes jeg dette er utfordrende.

Det er ikke lenge siden jeg selv hadde min familie på besøk. I det de dro fikk jeg en overveldende følelse av at jeg aldri kom til å se dem igjen og det gjorde så vondt i hjertet og kroppen at jeg trodde jeg skulle sprekke. Jeg undret meg stort over dette voldsomme trykket som så plutselig dukket opp….og det ble bare mer og mer intensivt og til slutt kom jeg ikke unna. Jeg måtte bare slippe det helt til….jeg trodde jeg skulle fysisk og mentalt skulle sprekke i en million biter.
Som vanlig forsøkte jeg å spørre meg selv; Hva er egentlig denne følelsen, hva kommer den av? Men jeg fikk ikke noe klart svar. Jeg spør igjen; Er det sorg eller lengsel jeg kjenner på? Det var fortsatt like vondt og like uavklart og bare sprengte videre i hjertechakra. Jeg tenkte at dette holder jeg ikke ut….er jeg i ferd med å få hjerteattak?

Da forsto jeg at jeg ikke behøvde forklaring på eksakt hvilken følelse eller tema det handlet om, jeg kunne bare akseptere at dette gjorde j….vondt. At noe holdt på å avslutte seg, uten at jeg eksakt visst hva, hvordan eller hvorfor. Det bare var der.

Idet jeg aksepterte følelsene og opplevelsen, gikk jeg ned i knestående og ble overmannet av gråt og kramper. Dette varte lenge, jeg lot det stå til. Det kan gjøre godt å gråte, selv om en ikke helt vet hvorfor. Det er en fysisk reaksjon som trenger forløsning. SÅ plutselig opplevde jeg noe jeg aldri har kjent før…..

Det var som om sjelen min delte seg i 2…vanskelig å forklare men jeg var i to tilstander samtidig, både i en utvidet bevissthet men samtidig veldig fysisk tilstede i kropp. Det var som om kroppen og personligheten slapp tak i noe gammelt, noe jeg var ferdig med og samtidig var jeg i en enorm tillit, trygghet og kjærlighet. Et sted hvor jeg er uendelig takknemmelig for alt som skjer, for all smerte og vanskelig ting jeg har opplevd, takknemmelig for å leve, for å få være her, oppleve dette som jeg ikke helt forstår hva er. Jeg opplevde instinktivt at jeg på et dypt plan er elsket, har alltid vært det, jeg tilhører, JEG ER.

Det var en sterkt og overveldende opplevelse. Etter dette har mye av det tunge jeg bar på gitt slipp. Jeg opplever en ny letthet og en større avslappethet til hva som kommer og en dyp nysgjerrighet. For uansett hva som skjer så vil jeg kunne møte det. En større del av meg er laget for å håndtere dette. Ikke bare håndtere det, men jeg har valgt å være her i denne kaotiske perioden vi alle er i. Det er dette jeg vil dele for jeg tror flere av oss opplever noe av det samme.

De energiene vi nå opplever føler jeg handler mye om hvor mye kontroll vi tør å slippe. Kan vi slippe tak i alt vi tror vi vet? Kan vi slippe tak i ideen om hvem vi er, hva vi er? Kan vi slippe tak i våre relasjoner i tillit til at de som skal være der med oss vil fortsette? Kan vi ha tillit til at vi er konstruert for å ta imot det som kommer nå? Flyte med?1560720_10203317463433332_1315384387628484287_n

Vi er iferd med å miste litt av kontrollen på egen identitet, den vi har vært og tror vi er. Og det er nyttig. For vi trenger ikke kontrollere vår egen identitet eller hvem vi er….Nettopp fordi vi er så uendelig mye mer. For å bli større trenger vi å slippe tak i det som gjør oss små og selvdestruktive. Dette er ikke helt enkelt, for vi er så vant til å ha oversikt, til å kunne levere, prestere når det forventes….og kanskje er vi plutselig helt på jordet av alt vi holder på med, fikser ingenting, alt går i ball ………kan vi være der? En liten stund?

Mange av oss husker på cellenivå nå tidligere opplevelser, i andre dimensjoner i andre paradigmer. Det skaper frustrasjon, forvirring, redsel – men jeg vil du skal vite at du er MER enn dette. Det er bare gammel frykt som skal få muligheten til å slippe tak. Du er i ferd med å gå over i noe nytt. Noe ingen av oss har opplevd før. Vi kan ikke VITE hva som eksakt skjer nå for vi har ikke vært her før….

forvirring3

I noe av informasjonen jeg har fått får jeg vite, at vi på cellenivå nå transformerer det vi ellers ville ha brukt 10 år på, det gjør vi nå i løpet av bare 1 måned!!! Jeg får også vite at chakraene våre gjennomgår en rekalibrering hver 6. time og vi er inne i bevissthetsskifter hver 72. time!!!! PUH, ikke rart vi blir litt slitne tenker jeg…….vi er koblet til en større server, og denne serveren har masse informasjon vi skal integrere, da er det ikke like lett å vite hva som er hva. Så kanskje vi skal bare slippe taket i å forstå?

Det betyr at om vi tror vi vet hva som skjer eller bestemmer oss for hvordan det skal skje, så opererer vi i fastlåste bevissthetsformer – gammel energi….men om vi kan tillate å IKKE vite utfallet – men følge med og la det som skjer skje…….så er vi i det vi kaller ny energi – flytende bevissthet.

Det betyr ikke at vi skal gi opp drømmene våre, ønskene våre men tvert imot slippe de fri. Hold fast ved intensjonen for hva du ønsker deg. Vil du oppleve dette nye eller ikke? Og så slipp det…
Vi trenger ikke vente på at noe skal skje…det skjer nå….det du vil skape kan du skape nå…..men vi har nye verktøy og vi trenger litt tid til å lære å bruke de. Vi blir vist hvordan vi umiddelbart kan manifistere, men vi er som små barn som trenger å lære gå og snakke samtidig…vi får ikke de store knivene før vi kan håndtere de små.

Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, men jeg tror mange kan oppleve mye av det samme akkurat nå. Alt som er gjemt og trykket bort, kommer nå til overflaten med et intenst rykk og trykk. Vi kan ikke holde oss selv tilbake lenger  – du er laget for noe mer – noe bedre – noe dypere…….

Det ER krevende det vi står i. Når følelsene eksploderer i sorg i ett sekund, for så få føle ekstrem tilhørighet og kjærlighet til alt som er,…for så i neste øyeblikk være rasende for den minste ting….selv har jeg ofte vurdert om Blakstad trenger noen nye pasienter for jeg tror at NÅ mister jeg grepet og faller praktisk talt av jordens overflate. Jeg har vært mye redd og følt meg splittet, men for hver runde blir det lettere å håndtere.

For at vi ikke skal tro vi er blitt helt gale i denne prosessen har jeg satt opp to kurs som kanskje kan hjelpe med å føle litt mer samhørighet og felles forståelse for der vi er akkurat nå. Du ser mer om det på web sidene våre til LifeArt Academy (www.lifeartacademy.com)

Vi skal huske nå, alt som vi har fortrengt. Sjelen vår vet hva som skjer, overlat oppskriften på hvordan til ditt høyere Selv. Den vet å navigere gjennom dette kaoset. Ha tillit til din egen kraft og at den er i ferd med å utvikle seg. Dette kan du ikke vite hvordan skjer før du tillater deg selv å overgi deg til det. Men du har en høyere bevissthet som vil ditt beste og som VIL ivareta deg – om du tillater det. Tillat deg å følge de impulser som gjør deg godt langt inn i hjerterota.

Jeg vil avslutte med at DU ER IKKE GAL, du er bare en del av et større skifte og vi trenger alle en liten timeout og restart. Vi har et nytt software som skal inn som heter Bevissthet 2.0 og den oppgraderingen skjer fra tanke 7.0 og følelser 8.0 – for bevissthet går utenpå alt dette. Den nye bevisstheten er en opplevelse vi ikke kan tenke oss til – vi er både og akkurat nå og da trenger vi litt integreringstid og hvile for å lande.

Når du kjenner at du er i ferd med å sprekke så ta en timeout så godt du kan. Finn hvile enten det er i sengen, i naturen, foran peisen eller i meditasjon. Slutt å presse deg selv….lek

Bevissthet er ikke tanker – det er en opplevelse – du er nå midt i opplevelsen…….kan du nyte den også?

Jeg heier på oss alle og vet vi vil klare det!

Du er laget for dette – du har alt du trenger – stol på det.

Mitt eget heroin

sprøyteI møte med klienter, venner og meg selv i den siste tiden kan det se ut som det er et sammenfallende tema hos flere. Hva er MIN lidenskap? Hva er min egentlige drivkraft og motivasjon?

Hva vil jeg egentlig?

Vi strever og strever, bygger, skaper, presterer, leverer, er flinke hele tiden…………til hvilken pris?
Rundt meg er det sykemeldinger, fortvilte sjeler, nedbrutt psyke og kropp og det har ikke kommet over natten.
Vi tviholder på gamle mønstre, behovet for anerkjennelse, flink pike og gutt, vi holder koken og holder fast med begge hender – i ren skjær fortvilelse av at om jeg slipper vil alt gå galt. Da vil jeg eller de rundt meg ramle sammen. Vi lever i opplevelsen av å skulle MÅTTE mye, men hva VIL jeg egentlig?

I går spurte en venn meg; ” hva med energiene for tiden? Hva skaper energilekkasje? Jeg er så sliten, jeg vil bare sove, og jeg har egentlig ikke lyst til noen ting….det er uvanlig og det skremmer meg. Er jeg egentlig bare lat?”

Jeg tror flere enn min venn kan kjenne seg igjen i dette spørsmålet. For vi er alle påvirket av mange av de samme drivkreftene, kulturen, endringene.
Gjennom samtalen delte vi utfordringen med å skape sitt eget liv og derigjennom også skape sin egen virksomhet og jobb. Det krever mye, både tid og innsats og også en god del selvinnsikt og selvransakelse. For hvorfor skal jeg gjøre dette? Hva er min største motivasjon og glede i det jeg gjør? Det holder ikke å si ”jeg vil glede andre, eller jeg vil dele med andre, eller jeg vil være til for andre” – for da tappes vi.

Det finnes både i filosofien og psykologien teorier og utsagn som sier; ”vi gjør aldri noe for noen andre, om ikke det innerst inne gagner oss selv”. Det betyr at om jeg dypest sett ikke er motivert selv av det jeg gir, så går jeg tom. Så spørsmålet tilbake til min venn var: hva er din sterkeste motivasjon i det du gjør nå? hvorfor gjør du det du gjør? Med få ord….
Svarene ble mange og utydelige, og han kom til at det måtte han studere nærmere.

For å komme nærmere inn i den kjernen og det svaret kan vi alle stille oss spørsmålene;

hva lengter JEG etter? Hva er mitt største behov? Hva gledes jeg over?”

Behov og mønster
I begynnelsen kan svarene dekke overflaten av den tilstand vi er i til enhver tid. Om vi er stresset, slitne, så vil som regel alltid svaret blir; Ro, skjønnhet, hvile………Da må dette behovet først dekkes, før vi kan gå dypere. Men er det egentlig den grunnleggende motivasjonen i mitt liv? Eller er det et tegn på at noe må endres for å tilføre noe annet, noe nytt, noe dypere?

Jo flinkere vi er på en ting, jo dårligere er vi som regel på det motsatte. For en som er god på å holde oversikten eller ta kontroll – vil motsatsen være å slippe tak…….det er ikke like enkelt. …. Her har jeg årevis med egen erfaring. For å kunne skape dette skiftet trenger vi være bevisst behovet, motivasjonen for å holde fast. Ellers strever vi bare med nok en ting vi føler oss utilstrekkelig på. Vi må først identifisere behovet som igjen skaper mønsteret og identitetene.

For hvem blir jeg om jeg slipper tak?

Identifikasjon og des-idenfikasjon
Dette er det Psykosyntesen kaller delpersonligheter. Vi har så sterke identifikasjoner til enhver tid om hvem vi er og hva vi er, at vi går oss litt blinde i de. Så når vi skal des-identifisere (trekke oss ut) fra en rolle vi spiller, et karaktertrekk som er vanlig hos oss – så blir vi engstelig, urolige og redde. Kanskje ender vi med å ta enda mer kontroll…..

I møte med en klient i dag benyttet jeg følgende metafor: se for deg at du har en heroin sprøyte. Du er avhengig av denne injeksjonen for å føle deg bra. Heroinen din er: Anerkjennelse, dyktighet, ”problemløseren”. Hva skjer når du ikke injiserer deg lenger med dette?
Da kommer abstinensen. Abstinensen vekker uro, febrilskhet, desperasjon, sorg, fortvilelse m.m……..
Kan du kjenne seg igjen i dette bildet?

I så fall kan det være lurt å stille spørsmålet: Hva er MIN rus?

Høyere bevissthet
For å søke høyere bevissthet, opplever jeg at det også i stor grad handler om å bli oppmerksom på våre egne behov, identifikasjoner, mønster, avhengigheter (heroinen) i vårt liv. Hva identifiserer jeg meg med?
For å kunne skape høyere bevissthet, større frihet, mer glede, handler det om at jeg må des-identifisere meg med mange roller, aspekter og talenter jeg kan ha – for å kunne slippe det nye til.

Jeg må skape en uavhengighet til min egen rus………

Så hva er din rus? Hva er din avhengighet? Som igjen kan skape ditt mønster?
Er det: Anerkjennelse, forståelse, bli sett, hørt, respektert, lede, bli ledet, skape, være, gjøre? Eller noe helt annet?

Min opplevelse er at når vi kan identifisere dette – kan vi også velge å bli fri fra det. Men stikkordet er:

Hva er min rus?

To do or not to do…that is the question

slipp takVilje og valg

I psykosyntesen har vi fokus på Viljen som en selvstendig, uvurderlig kraft i et hvert menneske. Gjennom å ha en vilje har vi derfor også evnen til å ta valg. Teorien sier den er både personlig, transpersonlig og universell. Det er ikke alltid så lett å skille på hva som er hva – men det første vi faktisk MÅ gjøre (om vi VIL skape endring) er å bli klar over at vi har en egen, personlig vilje og her kan vi ta valg. Vi tvinges til å velge hele tiden, eller vi lar være å velge (bevisst og ubevisst), men det er også et valg. Men det er så mye lettere når vi selv setter oss i førersetet og er den som velger først. Da blir energien, motivasjonen og drivkraften en helt annen.

Så hva trenger jeg for å velge her jeg står nå? I min slitenhet, kanskje nok en utbrenthet? Jo igjen er valget;

 • Skal jeg prestere mer nå?
 • Skal jeg vise hvor dyktig, flink jeg er nå?
 • Skal jeg fikse mer for andre nå?
 • Skal jeg holde på kontrollen og oversikten?

eller skal jeg slippe taket og se hva som skjer?

Det betyr at min identitet skifter…..fra ”den flinke” men til hva?